Udendørs faciliteter

Her finder du en oversigt over de udendørs faciliteter, der eksisterer på Albertslund Stadion. For at gøre græsbanerne klar til de forskellige aktiviteter, klipper vi ca. 180.000 m2 om ugen, og der kridtes 16 km streger. På stadion vedligeholdes græsbanerne uden brug af pesticider for at skåne miljøet.

Der er altid mulighed for omklædning og bad i omklædningerne 16 og 17 på bagsiden af Stadion.

Hvis du vil dyrke idræt i en forening, skal du henvende dig til foreningen. Her kan du se en liste over idrætsforeninger i Albertslund Kommune.

Fodboldbaner, græs

Banerne er under normale omstændigheder åbne fra 1. april og frem til efterårsferien (uge 42) i midten af oktober. Udenfor dette tidsrum må fodboldbanerne ikke benyttes, da de tager skade ved brug udenfor vækstsæsonen. Opvisningsbanen må ikke benyttes – uanset om den er ledig. På opvisningsbanen er der en lille tribune med plads til ca. 70 tilskuere.

Fodboldbaner, kunstgræs

Banerne kan benyttes hele året. Der er normalt lukket til banerne, når foreningerne ikke træner, men de kan begge tilgås fra et par mandehuller i siderne.

Kunstgræs

Banerne må kun benyttes af foreningen, der har søgt og fået tildelt tid på dem.                                                          

Banen må kun benyttes af foreningen, der har søgt og fået tildelt tid på banen.                                                  

Atletikløbebanen, der løber omkring opvisningsbanen, med blød bund på 400 m

eller

Den asfalterede sti omkring den store rondel med fodboldbaner på 780 m

Den asfalterede sti er altid åben for brug, mens brug af atletikløbebanen skal aftales i forvejen. Hvis der er kampe på opvisningsbanen, kan den ikke anvendes.

 

Forhindringsbanen er åben for alle, døgnet rundt, året rundt.

Her er alt fra armgang til balancebomme og stolpehop. Prøv den for dig selv eller lav en konkurrence om, hvem der kommer hurtigst igennem banen.

Img 3025 Crop

Ruterne varierer i længde fra 2,6 km til 10 km og er planlagt, så de kan kombineres. De samlede løberuters længde er 52 km.

Den sorte rute er oplyst og normalt ryddet for sne og er derfor velegnet som motionsrute om vinteren.

Se kort over løberuter i Albertslund

Løb i et behageligt tempo
Varm langsomt op det første stykke
Husk strækøvelser efter turen
Alle ruterne er i øvrigt også velegnet til powerwalk, stavgang, cykling eller bare en god gåtur i smukke omgivelser.

Loebere

Sundhedssporet starter ved hovedingangen til Albertslund Stadion.

Testen foregår ved, at du går eller løber ruten, så hurtigt
du kan, og tager tid på det – og det er faktisk det!
Bagefter kan du aflæse dit kondital på de tavler der står
ved målstregen.

Beregningerne af de kondital, der findes på tavlerne ved
sundhedssporet, er nøjagtig tilpasset det enkelte spor
ud fra længde, terrænstigning og belægning.

Testen kan bruges af voksne og af børn fra 10 år, og du
behøver ikke være i god form i forvejen. Alle kan være
med!

Du kan læse mere om Sundhedsspor i brochuren fra Naturstyrelsen eller finde andre sundhedsspor på www.sundhedsspor.dk.

 Img 3081 001

Ruten er let kuperet, og underlaget er hhv. grus, asfalt og græs/jord.

Fra Stadion leder ruten dig sydvest mod Vestegnens Rideklub, for så at lede dig mod Vridsløsemagles let bakkede omgivelser. Videre ud af Vridsløsemagle og op til Kroppedal, derefter i retning mod Risby og så tilbage til Stadion.

Ruten er ikke mærket op, men du kan her udskrive et kort over den.

Hvis du vil høre en beskrivelse af mountainbikeruten, kan du aflytte hele turen her.

Du kan også downloade en mp3-fil, som guider dig gennem hele turen. Højreklik her og vælg "Gem link som...". Herefter vælger du, hvor du vil gemme filen. Denne fremgangsmåde virker på en Windows PC.

Hvis dine cykeldæk trænger til lidt luft, kan du bruge den cykelpumpe, som står ved det store mountainbikekort tæt på Stadions hovedindgang.

God tur!

Mountainbikerytter