Der er over tyve fodboldbaner på Albertslund Stadion

Der er over tyve fodboldbaner på Albertslund Stadion

- heraf to kunstgræsbaner og en opvisningsbane

Møder, kurser og konferencer

Albertslund Stadion Café leverer mad og drikke efter ønsker og årstid

Rekvisitbanken

Som institution, skole, SFO eller fritidsklub kan I låne gode, gedigne idrætsrekvisitter på Albertslund Stadion

Albertslund Stadion Café

Sund og lækker mad til sport og afslapning

Nye samarbejder med DGI

Nye samarbejder med DGI

Vil I gerne invitere flere børn og unge med i jeres foreningsfællesskab?

Udvalgte idrætsforeninger i Albertslund kan gratis få tilknyttet en DGI-konsulent, der gennem en længere periode kan hjælpe med at få endnu flere børn og unge med til nye og kendte aktiviteter.

Læs mere her.

 

Coronaregler på Albertslund Stadion

Coronaregler på Albertslund Stadion

Som idrætsudøver

Du skal have gyldigt coronapas: Vaccination, immunitet eller test på max. 72 timer (dog 96 timer for PCR-test), når du dyrker idræt på Albertslund Stadion.

Omklædning og badning er mulig.

Brug de opstillede spritdispensere eller vask hænder hyppigt. Det er helt gratis.

Overhold de skiltede maximum-kapaciteter i de forskellige lokaler.

 

Som tilskuer

Du skal have gyldigt coronapas: Vaccination, immunitet eller test på max. 72 timer (dog 96 timer for PCR-test).

Hold 1 meters afstand fra andre tilskuere.

Brug de opstillede spritdispensere eller vask hænder hyppigt. Det er helt gratis.

Overhold de skiltede maximum-kapaciteter i de forskellige lokaler.

 

Som forening

Det er foreningernes ansvar at tage stikprøver, så både idrætsudøvere og tilskuere har gyldigt coronapas: Vaccination, immunitet eller test på max. 72 timer (dog 96 timer for PCR-test).

Det er også foreningernes ansvar, at der ikke er for mange medlemmer og tilskuere i de forskellige lokaler, de råder over til træning eller kamp.

 

Pas på jer selv og hinanden!

Genåbning af Stadion efter sommerferien

Genåbning af Stadion efter sommerferien

Vi har desværre måttet udsætte opstarten af indendørs idræt på Stadion til mandag d. 16. august kl. 08.00.

Beslutningen bunder primært i forlængede leverancetider, der har forsinket færdiggørelsen af byggeriet.

Da alle tre haller er omfattet af byggepladsen, gælder udsættelsen for samtlige brugere af hallerne.