Ordensregler

gældende for Albertslund Stadion med tilhørende arealer


 • Alm. sund fornuft i forbindelse med færden på Stadionarealet forventes udvist af alle
 • Haller, baner, omklædningsrum m.v. må kun benyttes efter forudgående aftale og efterlades i pæn stand
 • Ved indendørs sport skal benyttes indendørs fodtøj
 • Opsatte skilte skal respekteres
 • Affald skal smides i skraldespandene
 • Alle faciliteter kun må benyttes efter forudgående aftale
 • Boldspil på gangarealer og i opvarmningsrummet er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe egen mad og drikke
 • Brugerne er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande ved grov uagtsomhed
 • Idrætsanlæggene er ikke erstatningsansvarlige for bortkomne ting samt for uheld o.l.
 • Upassende opførsel samt overskridelse af regler kan medføre bortvisning og karantæne