Gå til hovedindhold

Ordensregler

gældende for Albertslund Stadion med tilhørende arealer

Indhold

  • Alm. sund fornuft i forbindelse med færden på Stadionarealet forventes udvist af alle
  • Haller, baner, omklædningsrum m.v. må kun benyttes efter forudgående aftale og efterlades i pæn stand
  • Ved indendørs sport skal benyttes indendørs fodtøj
  • Opsatte skilte skal respekteres
  • Affald skal smides i skraldespandene
  • Alle faciliteter kun må benyttes efter forudgående aftale
  • Boldspil på gangarealer og i opvarmningsrummet er ikke tilladt
  • Det er ikke tilladt at medbringe egen mad og drikke
  • Brugerne er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande ved grov uagtsomhed
  • Idrætsanlæggene er ikke erstatningsansvarlige for bortkomne ting samt for uheld o.l.
  • Upassende opførsel samt overskridelse af regler kan medføre bortvisning og karantæne