Benyttelse af baner til uorganiseret idræt på Stadion

Der er mulighed for omklædning og bad i omklædningerne 16 og 17 på bagsiden af Stadion året rundt.


Der er en række arealer omkring Stadion, som kan benyttes i det omfang, de ikke er reserveret til klubber og foreninger. Al brug skal aftales med vagten i Informationen på Albertslund Stadion ved ankomst.

Fodboldbaner, græs
Banerne er under normale omstændigheder åbne fra 1. april og frem til efterårsferien (uge 42) i midten af oktober. Udenfor dette tidsrum må fodbold- og cricketbanerne ikke benyttes, da de tager skade ved brug udenfor vækstsæsonen. Opvisningsbanen må ikke benyttes – uanset om den er ledig.

Fodboldbaner, kunstgræs
Banerne kan benyttes hele året. Der er normalt lukket til banerne, når foreningerne ikke træner, men de kan begge tilgås fra et par mandehuller i siderne.

Løbebanen omkring opvisningsbanen
Banen kan benyttes hele året, når der ikke er kamp på opvisningsbanen.

Forhindringsbanen
Banen kan benyttes hele året.