Covid-19

Vigtig information vedr. COVID-19 på Albertslund Stadion

Den korte version:

Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir indendørs på Albertslund Stadion, undtagen:

 • I bruserummene
 • Under kampen/træningen
 • Når der siddes ned i caféen

Der er sprit tilgængeligt mange steder på Stadion. Brug det flittigt.

Forsamlingsforbuddet er på

 • 50 personer, når disse er under 21 år
 • 10 personer, når disse er over 21 år

Vi opfordrer til, at forældre, ledsagere og andre opholder sig i caféen under idræts-aktiviteterne. Her er plads til 44 personer.

MINI-FAQ

Hvad er gældende for brug af mundbind og visir?

 • Mundbind eller visir skal bæres af alle personer over 12 år, når de færdes i vores indendørs idræts- faciliteter. Kravet gælder brugere, kunder, besøgende, tilskuere samt personale.
 • For personalet gælder kravet, hvis de har kontakt til ovennævnte personer, medmindre de befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum uden adgang for andre.
 • Krav om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned i caféen, under badning samt under aktivitetens udførelse.
 • Krav om brug af mundbind eller visir ophæver ikke afstandskrav og forsamlingsforbud.

Hvilke idrætsaktiviteter kan vi afvikle?

 • Turneringskampe og træning for børn og unge under 21 år kan afvikles med op til 50 deltagere (inkl. trænere & ledere). Aktive voksne over 21 år må ikke deltage i turneringskampe og træning sammen med aktive børn og unge under 21 år - uagtet at børn og unge er undtaget fra bestemmelsen om max 10 deltagere.
 • Familiehold målrettet både børn og unge under 21 år samt voksne over 21 år er tilladt op til 10 deltagere. Blandet hold i almindelighed over 10 deltagere er ikke. Undtaget herfra er aktiviteter, der fordrer deltagelse af det nødvendige antal voksne, som f.eks. børnebold.
 • Aktiviteter for børn og unge under 21 år kan afvikles med op til 50 deltagere (inkl. undervisere og ledere). Aktive voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter sammen med aktive børn og unge under 21 år - uagtet at børn og unge er undtaget fra bestemmelsen om max. 10 deltagere (se også familiehold ovenover)
 • Professionelle sportsarrangementer er uændret – og kan foregå med max 500 personer, såfremt deltagerne fortrinsvist sidder ned og er orienteret mod spillepladsen.

Andre arrangementer i foreningsregi og med et folkeoplysende sigte, som eksempelvis foredrag eller forestillinger kan foregå med max 500 personer, såfremt deltagerne fortrinsvist sidder ned og er orienteret i samme retning.

Er der forskel på regler ved udendørs- og indendørsaktiviteter?

 • Der gælder samme regler ift. forsamlinger udendørs og indendørs. Der skal dog bæres mundbind eller visir af alle, der færdes indendørs. Undtaget herfra er badning og selve udøvelse af aktiviteten.